<

Zeng Da Zong Yi

China Central TV
China
Lu Xiaodong DIRECTOR
Wang Xuechun PRODUCER
Nie Xiaohua PRESENTER

Doc on : Rio, Salvador, SP, Manaus, Foz.

2004